Irriview: irrigatiesystemen met afstandsbeheer

Irriview - powered by Mastop Totaaltechniek BV

Irriview: irrigatiesystemen met afstandsbeheer

Met Irriview beschikt u over een bijzonder geavanceerd irrigatiesysteem waarmee uw groenproject 365 dagen per jaar en 24 uur per dag bewaakt wordt. U kunt hiermee voorkomen dat er soms onherstelbare schade ontstaat aan de kostbare beplanting door technische mankementen zoals bijvoorbeeld stroomstoring en/of stagnatie van wateraanvoer. Voor het afstandsbeheer is een internetaansluiting noodzakelijk.

Irriview: afstandsbeheer irrigatiesystemen

Het Irriview team houdt uw groenproject in de gaten!

 

Samenwerking

Na installatie wordt samen met de opdrachtgever de irrigatie instellingen besproken en ingesteld. U blijft als klant uiteraard zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de watergift. Mastop Totaaltechniek BV zorgt voor de opvolging van deze instellingen en controleert het technisch functioneren van het systeem. U ontvangt van ons bericht wanneer er afwijkingen zijn. Naar wens kan dit ook degene zijn die het groenonderhoud verzorgd. Er is zelfs een koppeling mogelijk met het gebouw beheer systeem (GBS) waar de groene wand is gestationeerd.

Registratie

De Irriview server zal iedere dag verbinding maken met uw project. Dit gebeurt automatisch. U merkt daar niets van. Tijdens deze koppeling die een kort moment duurt, worden alle gegevens zoals waterverbruik per kraan, vocht- en temperatuurwaardes, pompactiviteit, etc, verzameld en bewaart op de server. Er is dus de mogelijkheid om vanaf het begin van de metingen terug te kunnen kijken. Deze gegevens zijn in het verleden al zeer bruikbaar gebleken. Denk aan verzekeringskwesties naar aanleiding van calamiteiten die plaats hebben gevonden met verstrekkende gevolgen voor de beplanting.

Controle

Wij volgen voor u het water en meststofverbruik gedurende het gehele jaar op afstand. Vanuit de ‘Irriview’ controle kamer bij Mastop Totaaltechniek BV wordt er 2 keer per week ingelogd in uw project. We kijken dan naar de algehele vochthuishouding van de beplanting en of er nog voldoende meststoffen aanwezig zijn. Mochten er tussentijds bepaalde grenswaardes worden overschreden, stuurt het systeem een alarmmelding. Mastop Totaaltechniek BV zal dan onmiddellijk tot actie overgaan door u op de hoogte te stellen. Indien van toepassing sturen wij deze melding door en kunt u zien dat er bijvoorbeeld iets niet in orde is. Indien gewenst kunnen wij deze alarmmeldingen ook doorsturen naar lokale onderhoudsteams. In overleg wordt vervolgens bepaald welke acties ondernomen worden. Mochten er componenten van het systeem gerepareerd en/of vervangen dienen te worden, beschikt Mastop Totaaltechniek BV over een storingsdienst die 24uur/dag/7 dagen/week ingezet kan worden.

Waterverbruik, vochtwaardes, temperatuur, etc. worden geregistreerd, zodat een ideale vochthuishouding kan worden verkregen zonder verspilling van kostbaar water. Daarmee hebben we een duurzaamheidspaspoort label B gescoord  bij NL Greenlabel!

Irriview heeft een duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel B
Irriview heeft een duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel B!

 

Logboekfunctie

In het programma is speciaal een logboekfunctie aanwezig. Hierin wordt vermeld wat voor aanpassingen er hebben plaatsgevonden aan het irrigatie systeem en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat een waardevolle historie opbouw van het project. Belangrijk hierbij is dat de partij die het groenonderhoud verzorgd gebruik maakt van deze logboekfunctie, of aan ons rapporteert wat hun bevindingen zijn, zodat ook visuele afwijkingen omtrent de beplanting worden gemeld en geregistreerd.

Ontzorgen

Irriview heeft tot doel uw zorgen uit handen te nemen. Wij nemen de controle van het irrigatiesysteem en het beheer ervan over. Uiteraard krijgt u toegang tot de Irriview server waarmee u de mogelijkheid heeft om de actuele stand in te kunnen zien. U kunt vanaf elke plaats ter wereld inloggen! Vochtwaardes, pompactiviteit en waterverbruik worden in overzichtelijke grafieken programma’s gepresenteerd. Indien gewenst kunnen we op regelmatige basis u een rapport mailen waarin bovenstaande gegevens verwerkt zijn.

Onderhoud

Voor een juiste werking is het van belang dat het systeem periodiek wordt onderhouden. Mastop Totaaltechniek BV biedt een onderhoudscontract aan waarbij het systeem elk half jaar wordt onderhouden. Hierbij worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

 • Controle op werking, bevestigingen en lekkages
 • Reinigen/vervangen van filters
 • Controleren vlotters en afdichtingen
 • Controleren/oplossen storingen sensoren
 • Reinigen mestpomp cq vervangen injectiekop
 • Aanvullen meststof

Voor meer informatie m.b.t. onderhoud kunt u contact met ons opnemen.

 

  samengevat:

Gebruik van onze server en een eigen startpagina met inlogcode en password

Settings aanpassen op afstand:

 • Vochtinstellingen
 • Irrigatietijd instellingen (liters of minuten)
 • Instellingen injectiepomp (voedingsstoffen)
 • Instellingen vorstprogramma

 

Grafieken programma met de volgende mogelijkheden vanaf de start van de meting:

 • Vochtniveau
 • Temperatuur
 • Pomp activiteit
 • Ec en of pH (indien dit is geïnstalleerd)
 • Inzicht in het waterverbruik van iedere kraan afzonderlijk

 

Automatische melding bij overschrijden van een grenswaarde:

 • Te laag vochtniveau in de wand
 • Flow detectie (vochtvraag maar geen litertelling)
 • Lekkage (litertelling maar geen vochtvraag)
 • Meststofvoorraad beneden niveau
 • Niveau breektank te laag
 • Stroomuitval en Pompalarm