Irriview: irrigatiesystemen met afstandsbeheer

Irriview: irrigatiesysteem met afstandsbeheer

Het watergeefsysteem “Irriview” van Mastop Totaaltechniek BV is dé oplossing als het gaat om gecontroleerd irrigeren van bomen en planten. Voor binnen en buiten in situaties als bijvoorbeeld groene gevels, daktuinen, bloembakken, parken, groen in openbare ruimtes, etc. Het irrigatiesysteem kan worden ingezet in alle situaties waar men op (personele) kosten wilt besparen door planten en bomen automatisch van water te voorzien maar geen water wil verspillen en toch de volledige controle wil behouden over het groenproject.

Precies genoeg water en voeding

Met het programma kan een gewenste vochtigheid worden ingesteld voor één of meerdere kraanvakken. Een geavanceerde centrale regeleenheid doseert met behulp van sensoren precies de juiste hoeveelheid water. Er kan ook voeding worden meegegeven, zodat de planten in goede conditie blijven. Met een “Irriview” watergeefsysteem sluiten vocht- en voedingsniveau precies aan op de behoefte van de plant zonder daarbij een druppel water te verspillen. In combinatie met een aansluiting op zonnestroom een bijzonder duurzame oplossing voor kleine en grote groenprojecten.

Wij zorgen voor gemak en zekerheid

Middels een internetverbinding vindt op basis van een abonnement 24/7 bewaking plaats via een koppeling met de “irriview” server. Vanuit de controlekamer bij Mastop Totaaltechniek wordt er 2 maal per week ingelogd, gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. De klant kan meekijken en indien gewenst instellingen laten aanpassen.

Tevens is er een alarmering als ingestelde grenswaarden worden overschreden. Waterverbruik, vochtwaardes, temperaturen, etc. worden geregistreerd, zodat een ideale vochthuishouding kan worden verkregen zonder verspilling van kostbaar water.

Het watergeefsysteem bestaat uit een aantal bouwstenen waarmee voor elke situatie een oplossing kan worden geboden. Er kan naar keuze gebruik worden gemaakt van leidingwater (direct, of via een pompunit met breaktank) , hemelwater en hergebruik van retourwater. Er zijn diverse opties mogelijk zoals bijvoorbeeld automatische vorstbescherming voor buitensituaties: de leidingen worden dan bij een ingestelde temperatuur automatisch droog geblazen om schade door vorst te voorkomen.