Project Rijnland: Mastop totaaltechniek bv optimaliseert watertechniek

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Mastop totaaltechniek bij 4 bedrijven in Boskoop meetapparatuur geïnstalleerd om de totale waterstromen binnen de bedrijven in kaart te brengen.
Het doel is beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het water en de benodigde waterhoeveelheden.
De systemen registreren de gegevens via litertellers en sensoren via de klimaat/substraatcomputers. Alle data wordt opgeslagen en is op grafieken terug te zien. De systemen zijn gemakkelijk via internet te benaderen, zodat ook op afstand kan worden gemeten en gestuurd. Bij één van de kwekers is daartoe zelfs op een teeltvloer een klein proefveld gemaakt compleet met beregening.
Met de apparatuur beschikt het Hoogheemraadschap van Rijnland over de nodige gegevens en wordt bijsturing een mogelijkheid. Tevens krijgen de kwekers beter inzicht in de watergifte en bemesting van de planten. Zo ontstaat voor hen de mogelijkheid met een minimum aan water en meststoffen een beter product te leveren.
Naast vochtsensoren en weeggoten zijn binnen het project ook enkele nieuwe ontwikkelingen toegepast. Zo worden er nieuwe sensoren getest die behalve het vochtvolume ook de EC kunnen meten in de pot. Tevens hebben enkele kwekers de allernieuwste software ingezet om straling, temperatuur en vochtigheid te meten waardoor beter inzicht wordt verkregen in de verdamping en de hoeveelheid water wat er gegeven moet worden.