Nieuwe teeltvloer voor Arend Oudijk

Bij boomkwekerij Arend Oudijk is de nieuwe kas voorzien van een teeltvloer op basis van lava.

De vloer is voorzien van een tussendoek dat extra stabiliteit geeft aan de teeltvloer en bovendien zorgt voor een betere waterverdeling. De verschillen tussen de rand van het containerveld en het midden worden hierdoor sterk verminderd. Een bijkomend voordeel is dat de planten minder sterk in het bovendoek doorwortelen.